Administratie

Un proiect promovat de CJ Maramureș, privind dezvoltarea durabilă, a fost aprobat spre finanțare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Consiliul Județean Maramureș, în calitate de partener alături de Universitatea de Științe Aplicate Turku- Finlanda – lider de parteneriat și alți parteneri din Marea Britanie, Spania, Bulgaria și Olanda au fost desemnați câștigători ai proiectului „REDUCES – Regândirea Dezvoltării Durabile în Regiuni Europene Utilizând Modele de Afaceri ale Economiei Circulare (REthinking Sustainable Development in European Regions by Using Circular Economy Business ModelS)”, depus spre finanțare în cadrul programului INTERREG EUROPE.

Biroul Relații Internaționale din cadrul Consiliului Județean Maramureș a realizat demersurile de promovare a proiectului REDUCES alături de partaneri din alte proiecte INTERREG, acesta fiind depus spre finanțare pe Axa prioritară 4: Protejarea mediului și promovarea eficienței utilizării resurselor.

Proiectul REDUCES are printre obiective: formarea unei rețele de regiuni preocupate de economia circulară, care să schimbe bune practici și modele de afaceri specifice economiei circulare, să se evalueze reciproc în acest domeniu, atât din punct de vedere concret cât și din punct de vedere strategic. Regiunile partenere vor promova tranziția la o economie circulară în care produsele, materialele și resursele sunt menținute în economie cât mai mult timp posibil, generarea deșeurilor fiind astfel minimizată.

Bugetul total estimat al proiectului este de 1.393.497 euro, din care de 85% este finanţare nerambursabilă FEDR. Bugetul estimat aferent Consiliului Judeţean Maramureş va fi echivalentul în RON a sumei de 137.700 Euro, din care 117.045 Euro (85%) finanţare nerambursabilă FEDR, şi 20.655 euro (15%) contribuție națională. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice va suporta 13% din valoarea proiectului, reprezentând 17.901 euro, contribuţia Consiliului Judeţean Maramureş fiind de doar 2.745 Euro (2%) eşalonată pe o perioadă de 3,5 ani.
Proiectul va fi implementat în perioada 2019-2022 în I etapă (2019-2021) realizându-se procesul de învățare inter-regională, iar în etapa a II-a (2021-2022) partenerii din proiect vor monitoriza implementarea practică a planurilor de acțiune și vor dezvolta proiecte pilot.

Mai mulți parteneri din proiect se vor focaliza pe problematica deșeurilor așadar, participarea în acest proiect va fi benefică pentru dezvoltarea economică a județului și pentru încurajarea utilizării la maximum a resurselor, astfel încât să fie generate cât mai puține deșeuri cu impact pozitiv asupra mediului. Proiectul va deveni util și pentru asigurarea sustenabilității în perioada post implementare a proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș.

Partenerii Consiliului Județean Maramureș în acest proiect vor fi Universitatea de Științe Aplicate Turku- Finlanda – lider de parteneriat, Universitatea Politehnică din Valencia (Spania), Institutul de Construcții Valencia (Spania), Universitatea Metropolitană Manchester (Marea Britanie), Consiliul Local Oldham (Marea Britanie), Universitatea de Stiințe Aplicate HU Utrecht (Olanda), Orașul Utrecht (Olanda), Fundaía Euro Perspectives (Bulgaria) și Universitatea de Mine și Geologie Sf. Ivan Riski (Bulgaria).

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *