Actualitate Religie

Sfatul unui preot pentru cei loviţi de BLESTEM: “Ieșirea din efectele loviturilor blestemelor este ….”

Părintele Irineu Bârle, stareţ al Mănăstirii Prislop din Maramureş îi învaţă pe credincioşi cum să se roage ca să scape de blesteme. Într-o postare de pe pagina personală de Facebook, acesta a scris pentru toţi cei care doresc  să se roage cum să o facă şi ce fel de rugăciuni să rostească.Blestemul este ca o piatră sau puzderie de pietre, lemne, săbii, săgeți … care sunt trimise sau atrase cu forță înspre noi. Acestea pot gravita în jurul nostru precum sateliții în jurul astrelor sau pot fi în jurul nostru cazual precum meteoriții în imensitatea spațiului cosmic. Când suntem sau intrăm în traiectoria lor ne pot lovi, răni, sau strivi până la moarte și nimicire. Spre deosebire de afurisenii care sunt lipite de noi și cu moartea trupului ele mai pot lucra doar șapte generații, blestemul plutește în jurul nostru în afara timpului nostru fizic putând merge pe neam, viță, nume, seminție, moștenire, până la stârpirea definitivă a acestora. Blestemul poate fi trimis intenționat de cineva spre noi, dar dacă acesta nu are unde se odihni în noi, adică nu găsește un alt rău prin care să ne atingă sau să pătrundă în noi, el nu poate lovi, fiind oprit de însăși Legea Firii. Blestemul poate tulbura dar nu se poate apropia de cel păzit. Acolo unde se găsește prezența binelui, a binecuvântării și a apărării lui Dumnezeu, blestemul se oprește și se reîntoarce înzecit înapoi de unde a fost trimis. (Binecuvânta-voi pe cei ce te vor binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema îi voi blestema; şi se vor binecuvânta întru tine toate neamurile pământului. Gen 12.3) Ieșirea noastră din calea săvârșirii binelui este văzută ca o întâlnire cu blestemul și efectele lui nimicitoare (Blestemat este cel ce grăiește de rău pe tatăl său sau pe mama sa! Blestemat este cel ce mută hotarul aproapelui său! Blestemat este cel ce abate pe orb din drumul cel bun! Blestemat este cel ce judeca strâmb pe străin, pe orfan şi pe văduvă! …. Deut. 27; 29) Blestemul adesea este alegerea noastră (Martori înaintea voastră iau astăzi cerul şi pământul: viaţă şi moarte Ți-am pus eu astăzi înainte, şi binecuvântare şi blestem. Alege viaţa ca să trăiești tu şi urmașii tăi. Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, să asculți glasul Lui şi să te lipești de El; căci în aceasta este viaţa ta şi lungimea zilelor tale, ca să locuieşti pe pământ! Deut 30. 19-20) Când suntem în locul nostru și în timpul nostru, în calea cea bună a vieții noastre nici cele mai bine țintite blesteme nu pot trece hotarul pus lor de Dumnezeu, iar acest hotar este Binecuvântarea Sa peste noi. (Iată ce zice faimosul vrăjitor babilonian Valaam chemat să blesteme pe poporul lui Dumnezeu de pe munții Moabului:

„Cum să blestem pe cel ce nu-l blestemă Dumnezeu? Sau cum să osândesc pe cel ce nu-l osândește Dumnezeu? Iată am primit poruncă să binecuvântez; El a binecuvântat şi eu nu pot întoarce binecuvântarea Sa. Domnul nu vede nedreptate şi nu zărește silnicie în acest popor; Domnul Dumnezeul său este cu el şi în mijlocul lui se aude strigăt de veselie ca pentru un împărat. Pentru că nu este vrăjitorie, nici farmece în acest popor. Cel care îl bine-cuvântează, binecuvântat este, şi cel care îl blestemă, blestemat este!” Num. 23; 24).

Apărarea noastră în fața blestemelor se face prin păzirea cărărilor binelui, ale binecuvântării și ale înțelegerii celei dintre noi, prin urmarea păcii, prin ascultarea și împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu și prin invocarea ajutorului Său.

Ieșirea din efectele loviturilor blestemelor este mult mai grea deoarece depinde unde și cum am fost loviți. Nu este același lucru să te lovească o pietricică sau un pietroi, o bâtă sau o sabie, un fulger sau o săgeată. Nu este același lucru să te lovească în cap, în piept, în picior sau într-un deget sau doar să treacă vuietul sau uraganul lor pe lângă tine rănind ușor pielea ta. Nu este același lucru să te lovească cel apropiat și drag al tău care știe unde te poate lovi nimicitor sau să fii lovit de un străin în fața căruia ai cât de cât o apărare. Nu este același lucru sau să fii lovit din întâmplare, accidental sau din neatenție și lipsă de cunoștință sau să fii bine ochit, așteptat și țintit mortal. Blestemele sunt de multe forme la fel ca și efectele lor. Cele mai grele blesteme sunt blestemul de mamă zis cu limbă de moarte, în ceas greu de apăsare și nedreptățire; blestemul părintesc; blestemul sângelui vărsat; blestemul văduvei, al orfanului; blestemul celui nedreptățit și al celui îndurerat zis prin rostirea psalmilor. Puterea acestora doar Dumnezeu o poate opri, dezlega și spulbera.

Iar dacă știi că ai fost atins de blestem sau de a sa amenințare, cere iertare pentru tot gândul, cuvântul și blestemul născute și ieșite din tine vreodată, apoi începe un drum de rugăciune de 7 săptămâni, începi în ziua din săptămână din care ești născut, și în fiecare zi rostești rugăciunea Tatăl nostru de 40 de ori astfel în prima zi toate în gând, ziua a doua în șoaptă, ziua a treia cu voce lină, și iar la fel.

Tatăl nostru, …
cu această invocare:
Iartă-mă, Doamne, dacă am blestemat în orice chip vreodată. Șterge urma, rana și lucrarea blestemelor mele. Apără-mă de tot blestemul care ar putea fi sau ar putea veni asupra mea. Dezleagă-l, oprește-l, risipește-l și vindecă rănirea, lovirea, strivirea și toată lucrarea lui în mine.
Că a Ta este împărăţia …, apoi o dată:

Rugăciune pentru cel urmărit sau lovit de blestem

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, Tată al binecuvântării și al zidirii noastre, revarsă acum peste mine bine-cuvântarea Ta și mă păzește în cărarea împlinirii ei. Păzește-mă de tot răul, și de tot blestemul, numit sau nenumit de mine; știut sau neștiut; născut în mine sau în cei apropiați; trimis spre mine cu putere sau venit din întâmplare; intrat în viața mea prin vină sau fără de vină; ori care și de oriunde și de oricând ar fi el; chiar dacă ar fi fost rostit și trimis asupra mea de mama sau de tata care m-au născut; blestem rostit de ei în ceas greu de supărare, de nedreptățire, sau de durere; blestem venit și moștenit din neam, nume, viță și seminție; blestem chemat de ale mele dorințe și trăiri în fărădelegi și greșeli; blestem venit pe bună dreptate sau pe nedrept asupra mea; blestem căzut din întâmplare și fără vină peste mine; blestem rostit de ale mele buze; blestem rostit și trimis asupra mea de ai mei semeni cu știință sau neștiință, în ceas rău, rostit și trimis asupra mea prin rugăciunile psalmilor sau ale invocării Numelui Tău, sau a dreptății Tale, sau a cereștilor Tale puteri; blestem al poporului sau al națiunii în care m-am născut; blestem născut din blestemul meu asupra celui binecuvântat de Tine; blestem născut din reaua mea grăire de părinții mei; blestem născut din mutarea hotarului aproapelui meu, făcută de mine sau de strămoșii mei; blestem născut din batjocura mea față de cel însemnat cu neputințe și handicap; blestem născut din judecata mea strâmbă față de străin, față de orfan sau față de văduvă; blestem născut din alegerile mele; blestem cu grea datorie și tribut de bunuri materiale, de sănătate sau de viață; blestem greu și de nedezlegat de vreo putere omenească; blestem întărit de ale mele greșeli; blestem ascuns și de necunoscut; blestem mare și greu pe care numai Tu, Atotputernice, îl poți dezlega și risipi.

Te rog, Tată, acum și Te invoc: Dezleagă-l și îl îndepărtează de la mine, din a mea viață, din a mea moștenire, neam și seminție. Scoate-mă din el și de sub puterea lui. Oprește-l să nu mă poată urmări și nici să poată veni sau tăbărî în vreun chip asupra mea. Risipește-l cu al Tău cuvânt și cu puterea binecuvântării Tale. Spulberă toată lucrarea și toată puterea lui prin trimiterea și prin lucrarea puterilor Tale cele bine rânduite spre această eliberatoare și tămăduitoare lucrare. Vindecă-mi toate rănirile care mi le-a adus. Ridică-mă din strivirile loviturilor lui. Iartă-mă dacă și eu la rândul meu am săvârșit aceste rele, dacă am blestemat cumva vreodată sau am chemat blestem în viața mea.

Iartă-mă, Iartă-mă, Iartă-mă și mă vindecă și șterge greșeala mea și ajută-mă Doamne, să mă îndrept și să îndrept răul săvârșit. Dezbracă-mă de toate hainele blestemului și îmbracă-mă în haina binecuvântării Tale. Scoate unt-delemnul răutății și al blestemului din oasele mele și revarsă peste mine acum, untdelemnul binecuvântării Tale. Îți mulțumesc, Doamne, și Te rog și Te invoc fii acum și mereu cu mine și nu mă părăsi când eu cad, sau atunci când eu Te părăsesc pe drum de răutate și strivire. Însănătoșește-mă prin a Ta mare și tainică lucrare. Întărește-mă și mă ajută să mă pot purta pe picioarele mele până la a mea ultimă răsuflare. Ajută-mă și mă păzește cu îngerii Tăi cei binecuvântați, cu arhanghelii Tăi cei luminați, cu slujitorii Tăi cei de Tine rânduiți spre paza, apărarea, întărirea, înțelepțirea și ajutorarea mea. Că Tu ești Cel ce ierți și binecuvintezi pe cei care Te binecuvintează, și sfințești, și ajuți pe cei care își pun nădejdea lor în Tine, Domnul meu și Dumnezeul meu.
Îți mulțumesc! Amin. Amin. Amin.

Iar în ziua din săptămână în care te-ai născut, această rugăciune se zice de 7 ori, lunea, miercurea și vinerea se ține post.

Cine este Părintele Irineu

Cu mult har şi foarte căutat de credincioşi pentru smerenia de care dă dovadă, Părintele Irineu s-a născut în 24 aprilie, 1970 la Prislop, locul unde şi-a petrecut şi copilăria şi a început studiile elementare. A continuat liceul la Baia Mare, apoi stagiul militar obligatoriu la Focşani. În 1990 a plecat la Roma unde a făcut doi ani de filozofie la Universitatea Pontificală de Propaganda Fide – Urbaniana, apoi trei ani de teologie, la aceeaşi universitate, şi alţi trei ani de masterat în Teologie Liturgică şi Simbolică la Pontificio Istituto Orientale din Roma.

În 1994 a intrat în Mănăstirea San Gregorio al Celio din Roma. Părinţii lui, în acelaşi an, au început construcţia bisericii mănăstirii din Prislop. În 1995 în 15 august în faţa acestei biserici a fost hirotonit preot. Întors la Roma în septembrie 1995 a deschis Schitul Bizantin Român adiacent Mănăstirii S. Gregorio al Celio situat la 200 metri de Coloseu, în faţa intrării la Forul Imperial, la 100 de metri de Circo Massimo, într-o capelă pictată de Giovanni Battista Ricci ucenic a lui Michelangelo primită de la călugării camaldolezi. În scurt timp s-a creat acolo o frumoasă comunitate românească. Acolo a cunoscut-o pe Maica Tereza de Calcuta care a dat comunităţii româneşti un corp din clădirea mănăstirii cu 12 camere, iar un an mai târziu la Roma în Mănăstirea San Greorio al Celio pe 27 octombrie 1996 am fost făcut călugăr primind numele monastic de Irineu.

În decembrie 1998 din motive de sănătate a părăsit Roma retrăgându-se într-o mănăstire în nordul Italiei.

În iunie 2001 s-a întors în România unde a început să slujească la biserica mănăstirii visând la realizarea unei comunităţi monastice şi în crearea unei oaze de linişte, de pace şi de discernământ pentru tot omul, lucru pe care l-a izbutit, Mănăstirea Prislop din Maramureş fiind un loc de pelerinaj pentru mulţi credincoşi din ţară şi din străinătate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *