Actualitate

Dispoziție privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă extraordinară

„Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) şi (3) şi ale art. 106, coroborate cu prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Președintele Consiliului Judeţean Maramureș emite prezenta.

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Maramureş în şedință extraordinară, pentru data de 22 martie 2019, ora 1100, în Sala de ședințe „Bogdan Vodă” din Palatul Administrativ al Județului Maramureș având următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2019;
  2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinații a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri județene și comunale pe anul 2019;
  3. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de cooperare cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș pentru organizarea Concursului Interjudețean de Matematică și Informatică „Grigore Moisil “ ediția a XXXIV-a.

 

Art.2.  Prezenta dispoziție se publică pe site-ul Consiliului Județean Maramureș şi se comunică la:

  • Instituția Prefectului – Județul Maramureș;
  • Direcția Juridică şi Administrație Publică;
  • Mass-media judeţeană.”

 

PREŞEDINTE

Gabriel Valer Zetea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *