Actualitate

Cresc tarifele la rovinietă. O categorie de şoferi va fi cea mai afectată

Tariful de utilizare pe reţeaua de drumuri naţionale din România se aplică în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Acest tarif a fost introdus în legislaţia naţională prin transpunerea Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de transport marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.

În conformitate cu prevederile art. 10a alin. (1) al Directivei, sumele în euro prevăzute în anexa nr. II a Directivei, sunt revizuite la fiecare doi ani. De asemenea, potrivit prevederilor art. 10a, alin. (2), Comisia publică tarifele revizuite în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează datei publicării.

‘Articolul 10 a: (1) Sumele în euro prevăzute în anexa II şi sumele în cenţi prevăzute în tabelele 1 şi 2 din anexa III b sunt revizuite la fiecare doi ani, începând cu data de 1 ianuarie 2013, pentru a ţine seama de modificările la nivelul UE al indicelui armonizat al preţurilor de consum, excluzând energia şi produsele alimentare neprelucrate [astfel cum este publicat de Comisie (Eurostat)].

Sumele se adaptează automat, prin creşterea valorii de bază în euro sau cenţi cu modificarea procentuală a indicelui respectiv. Sumele rezultate se rotunjesc până la
valoarea cea mai apropiată în unităţi euro în privinţa anexei II, se rotunjesc până la valoarea cea mai apropiată în zecimi de cent în privinţa tabelului 1 din anexa
IIIb şi se rotunjesc până la valoarea cea mai apropiată în sutimi de cent în privinţa tabelului 2 din anexa IIIb.

(2) Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sumele adaptate prevăzute la alineatul (1), iar aceste sume adaptate intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează datei publicării.’

Aşa cum reiese din alin. (2) al art. 10a al Directivei, coroborat cu data publicării Comunicării din 18.02.2014, tariful de 12 euro/zi trebuia aplicat începând cu data
de 1 martie 2014. Modificările constau în majorarea tarifului zilnic la 12 euro, netranspus nici până în prezent şi recalcularea tarifelor pentru celelalte perioade de valabilitate.

La ora actuală, din cauza netranspunerii tarifului zilnic de 12 euro, există riscul deschiderii procedurii de infrigement împotriva României.

În acest context a fost realizată modificarea şi completarea anexei nr. 1 la OG nr. 15/2002, prin transpunerea noilor valori ale tarifelor de utilizare, fiind astfel respectate prevederile Directivei atât în privinţa nivelului tarifelor cât şi în ceea ce priveşte proporţia dintre acestea, pentru vehiculele de transport cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone.

Proiectul de act normativ creează cadrul legal de aplicare a tarifelor de utilizare prevăzute de Directivă, aşa cum a fost actualizată prin Comunicarea Comisiei Europene, publicată în JOUE în data de 18.2.2014.

În concluzie, tariful zilnic de 12 euro este fix şi unic pentru toate categoriile de vehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, supuse prevederilor Directivei.

În ceea ce priveşte nivelul tarifelor anuale, s-a încercat ca impactul să fie minim asupra operatorilor de transport, astfel că tariful anual pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare de 12 tone şi mai mult de 4 axe, a rămas la nivelul de 1.210 euro.

Tariful anual pentru categoria C de vehicule a rezultat cu un impact major faţă de celelalte tarife, motivat de faptul că tariful zilnic trebuie să reprezinte, conform Directivei, o proporţie de 2% din tariful anual. Astfel, din calculul matematic a rezultat că tariful anual minim care se poate aplica este de 600 euro.

De asemenea, a fost menţinut la aceeaşi valoare (720 euro) şi tariful anual pentru categoria E de vehicule.

Pentru tariful anual de la categoria de vehicule D, valoarea actuala (560 euro) era mai mică decât valoarea minimă rezultată din calcul (600 euro) la categoria anterioara (categoria C), astfel că s-a calculat o valoare arbitrară ca medie între tarifele adiacente, de la categoria C (600 euro) şi categoria E (720 euro), rezultând valoarea de 660 euro.

Tarifele pentru celelalte categorii de vehicule, A, B, G şi H, nu au fost modificate, nefăcând obiectul de aplicare al Directivei.

Din calculele CNAIR SA, raportate la volumul de roviniete achiziţionate în anul 2017, rezultă că impactul financiar prognozat va fi de +4,2%.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *