Afaceri - Economic

De la 1 ianuarie 2018 se aplică mecanismul privind plata defalcată a TVA. Ce trebuie să ştie contribuabilii

Au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA pentru încasare şi plată, potrivit art. 316 din Codul Fiscal, şi instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA pentru încasare, potrivit art. 316 din Codul Fiscal, care, începând cu data de 1 ianuarie 2018, înregistrează restanţe la plata TVA conform art. 157 din Codul de Procedură Fiscală, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă ,în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, începând cu data de 1 a celei de a doua luni următoare celei în care s-a împlinit termenul de 60 de zile lucrătoare de Ia scadenţă.

Fac excepţie contribuabilii pentru care este suspendată executarea silită a restanţelor la plata TVA, în condiţiile art. 235 din Codul de Procedura Fiscală.

În acest sens, vă recomandăm să verificaţi permanent situaţia dumneavoastră fiscală, fie utilizând Spaţiul Privat Virtual, fie prin prezentarea la sediul ANAF, în vederea preîntâmpinării neconcordanţelor sau, după caz, remedierii acestora în timp util pentru a evita încadrarea din oficiu Ia aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA.

ATENŢIE!

În situaţia în care în termen de 60 de zile lucrătoare de Il scadenţă nu achitaţi obligaţiile fiscale restante reprezentând TVA, începând cu data de 1 a celei de a doua luni următoare celei în care s-a împlinit acest termen, veţi fi înscrişi în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *