Administratie

BREAKING NEWS: Lucrările la Aeroportul Internaţional Maramureş au fost achitate integral. Banii pentru facturi au venit de la Guvern

Lucrările  de reabilitare de la Aeroportul Internaţional Maramureş vor fi achitate integral peste aproximativ 72 de ore. Proiectul de Hotărâre de Guvern prin care au fost alocate sumele necesare achitării facturilor a fost publicat pe saitul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din 26 octombrie 2018, iar banii provin din Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziţia Guvernului.

 

“Guvernul României  adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 cu suma de 14 680 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, și alocarea acesteia județului Maramureş, pentru finanţarea lucrărilor la Aeroportul Internaţional Maramureş.

Art.2. Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare în conformitate cu dispoziţiile legale a sumei alocate potrivit prevederilor art 1.

Art.3. Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările în volumul și structura bugetului de stat pe anul 2018”, scrie în Hotărârea de Guvern semnată de premierul Viorica Dăncilă.

Potrivit Notei de Fundamentare a Hotărârii de Guvern, prin adresa Consiliului Județean Maramureș nr. 9932/25.10.2018, a fost solicitată suma 14.680 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru județul Maramureș, în vederea finanțării lucrărilor la Aeroportul Internațional Maramureș.

Începând   cu luna decembrie 2015, Aeroportul Internaţional Maramureş derulează investiţia „Extindere şi modernizare suprafeţe aeroportuare” prin care se urmăreşte:

1. Dezvoltarea reţelei de transport transeuropean TEN-T, aspect reţinut şi prin cuprinderea aeroportului în Master – Planul de Transport, aprobat de Uniunea Europeană.

2.   Reabilitarea pistei de aterizare decolare a aeroportului şi a suprafeţelor de mişcare care au fost realizate în anul 1965. Prin investiţie se urmăreşte prelungirea pistei cu 360 metri, lărgirea ei la 45 de metri şi creşterea portanţei;

3.   Ca urmare a realizării investiţiei vor putea opera avioane de mediu-curier, aeronave care sunt în dotarea companiilor low-cost şi transport cargo.

În luna august 2015 a fost depusă Cererea de finanţare nr. 263 la Autoritatea de Management privind Programul Operaţional Sectorial – Transport. La data de 13 noiembrie 2015 a fost semnat Contractul de finanţare nr. 302/13.11.2015 privind proiectul „Extindere şi modernizare suprafeţe aeroportuare la Aeroportul Internaţional Baia Mare”, cod proiect POST/2015/2/4/008, cod SMIS 59578, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial – Transport 2007 – 2013 în valoare de 85.130.406,96 lei din care valoarea totală eligibilă este de 63.253.603,88 lei.

Finanţarea acordată de către AM POST:

a)   Contribuţia Comisiei Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regional – în proporţie de 85,00% din valoarea eligibilă a Proiectului, respectiv 53.765.563,30 lei;

b)   Contribuţia bugetului de stat – în proporţie de 13,00% din   valoarea eligibilă a Proiectului, respectiv 8.222.968,50 lei;

c)   Contribuţia bugetului de stat pentru acoperirea cheltuielilor cu taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile, respectiv 14.133.327,96 lei.

Contribuţia din partea beneficiarului:

– contribuţia de 2% aferentă cheltuielilor eligibile, respectiv 1.265.072,08 lei;

–     cheltuieli neeligibile şi TVA aferent, respectiv 7.743.475,12 lei.

La data de 16 decembrie 2015 a fost semnat contractul pentru execuţia lucrărilor de „Extindere şi modernizare suprafeţe aeroportuare la Aeroportul Internaţional Baia Mare”, cu asocierea Strabag Ag – S.C. Consitrans SRL în valoare 64.160.724,08 lei fără TVA.

Ţinând cont de faptul că a fost semnat contractul de execuţie abia în data de 16.12.2015, până la sfârşitul anului, respectiv până la data de 31.12.2015 (data limită de eligibilitate a cheltuielilor) au fost realizate în cadrul proiectului plăţi totale de doar 903.541,04 lei din care: 693.717,86 lei pentru lucrări şi organizare de şantier; 209.823,18 lei – taxe către Inspectoratul de Stat în Construcţii.

În cadrul lucrărilor au fost cuprinse mai multe etape: lucrarea de prelungire efectivă a pistei de decolare – aterizare, modificarea mijloacelor non-vizuale de navigaţie aeriană, lucrări hidrotehnice de deviere a râului Băița, lucrări de drumuri – deviere a Drumului Comunal DC97 Bozânta Mare, construcţia unui pod peste râul Băiţa, lucrări de colectare şi evacuare a apelor pluviale, construcţia drumului perimetral de securitate şi a gardului perimetral al aeroportului.

De asemenea, pentru realizarea drumului perimetral de securitate şi a gardului perimetral a fost necesară defrişarea unei suprafeţe de 3 hectare de pădure. La data de 26.09.2016 a fost emis Ordinul de ministru privind scoaterea definitivă din fondul forestier a acestei suprafeţe fără compensare echivalentă, în vederea realizării obiectivului de investiții. La finele anului 2016 Direcţia Silvică Maramureş a terminat de exploatat masa lemnoasă în regie proprie care a fost predată Oraşului Tăuţii Măgherăuş. La data de 29.12.2016 a fost predat amplasamentul către constructor pentru finalizarea investiţiei.

Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Maramureş este cuprinsă în Master Planul General de Transport al României, precum şi în reţeaua TEN-T – Reţeaua Trans-Europeană de Transport care presupune interconectarea şi interoperabilitatea reţelelor europene de transport şi accesul la acestea. Strategia asupra dezvoltării infrastructurii aeroportuare în cadrul Aeroportului Internaţional Maramureş, este cuprinsă în Planul de Dezvoltare al Aeroportului. Acesta propune un mix de activităţi inedite, respectiv o infrastructură modernă, operaţionala, care să fie la standarde europene şi completată de parteneriate cu agenţiile de turism, care să ofere pachete turistice integrate şi cu operatorii economici care necesită accesibilitate pe linia de transport cargo, tot timpul anului.

Este de menționat faptul că societatea americană Universal Alloy Corporation Europe, are în prezent lângă Baia Mare o secţie de producţie profile şi semifabricate din aluminiu ce sunt utilizate de toţi marii producători de aeronave din lume (Boeing şi Airbus fiind printre cei mai importanţi). Această societate a achiziţionat o suprafaţă totală de 40,0 hectare de teren în imediata vecinătate a aeroportului şi este în curs de realizare a unei noi investiţii de peste 250 milioane Euro, care va crea peste 2.600 de noi locuri de muncă. Investiţia va cuprinde un centru de design componente şi structuri aeronave (ce va avea peste 130 de ingineri), un centru de training şi hale de producţie pe partea de prelucrare titaniu/aluminiu, în care se vor realiza subansamble mari de aeronave, care vor necesita transport aerian cu aeronave cargo speciale. În acest sens, s-a solicitat acordul Consiliului Județean Maramureș, ca pe cheltuiala acestei companii, să se realizeze o cale de rulare de pe pistă până în curtea noii unităţi de producţie. Prin această investiţie, Maramureşul şi România va figura pe harta mondială a liderilor unei industrii elitiste: industria aeronautică.

În afara societății susmenționate, la nivelul județului Maramureș își desfășoară activitatea un mare număr de agenți economici care contribuie semnificativ la economia județului și care au necesități de transport aerian în creștere (pasageri sau cargo).

Totodată, referitor la transportul cargo, în Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Satu Mare există numeroși producători de carne de porc în carcasă, care doresc să acceseze piețele nou deschise, cum ar fi China, cu volume de transport cargo, estimate a fi deosebit de atractive.

În ceea ce priveşte turismul, asigurarea unor servicii optime de conexiune aeriană sunt vitale pentru a asigura succesul unei destinaţii turistice, printr-o evoluţie pozitivă a întregii activităţii turistice din regiunea de Nord-Vest a României, factori care influenţează creşterea fluxului de turişti, în această zonă cu vechi tradiţii, în special în Maramureș. Numărul mare de vizitatori din zona, inclusiv străini, impune necesitatea unui aeroport internațional care să faciliteze accesul acestora la obiectivele turistice din cadrul Regiunii Nord-Vest și din Maramureș. Datorită modernizării aeroportului și creșterii numărului de turiști, se creează oportunitatea dezvoltării serviciilor de aviație ușoară, de agreement și inclusiv se creează posibilitatea dezvoltării pieței serviciilor aeriene de tip aerotaxi.

La data de 31.03.2017, lucrările la investiția „Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare” executate în cadrul contractului încheiat în anul 2015, au fost finalizate și recepționate conform Procesului Verbal de Recepție nr. 221/31.03.2017.

Având în vedere prevederile Avizului nr. 9999/9203/6842/ 138SI/12.04.2017 emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română și modificarea condițiilor de certificare a aerodromurilor din România conform legislației europene, a intervenit necesitatea executării unor lucrări suplimentare după cum urmează: lucrări suplimentare refacere platformă călători și deservire aeronave și lucrări suplimentare la instalația de balizaj, uzină electrică, relocare senzori ROMAWOS,  relocare sisteme radionavigație, etc.

Aceste lucrări suplimentare au fost absolut necesare, întrucât neexecutarea lor afecta capabilitatea de obținere a certificatului de operare emis de entitatea Aeronautică Civilă Română, în vederea reluării cât mai urgente a activității de zbor pe Aeroportul Internațional Maramureș.

La data de 28.06.2017 a fost încheiat contractul de lucrări cu S.C. ANTREPRIZA DE REPARAȚII ȘI LUCRARI ARL CLUJ pentru lucrările suplimentare la contractul inițial în sumă de 15.975.250,04 lei inclusiv TVA, cu o durată de execuție de 50 de zile, iar la data de 30.06.2017 a fost predat amplasamentul. De asemenea, pentru lucrările suplimentare au fost achiziționate serviciile de supervizare a lucrărilor – diriginte de șantier în sumă de 120.821 lei cu S.C. DIMEXING SRL – D Baia Mare.

La data de 31.08.2018 a avut loc recepția „Lucrărilor suplimentare: Modernizare magazie materiale, remiza PSI, atelier auto, uzină electrică, refacere platformă pasageri și deservire aeronave plus anexe, la Aeroportul International Maramureș R.A.” realizate de către S.C. ANTREPRIZA DE REPARAȚII ȘI LUCRĂRI ARL CLUJ. Comisia de recepție a admis recepția la terminarea lucrărilor, fără observații.

Suma restantă la plată la data de 01.10.2018 este de 14.679.087,45 lei, și este compusă din:

– factura MK18100009/29.08.2018 emisă de Asocierea Strabag AG –756.127,70 lei – neachitată;

– factura 4017100151/18.09.2017 emisă de ARL CLUJ în sumă de 7.274.348,08 lei – achitat 2.095.111,30 – rest de plată 5.179.236,78 lei;

– factura 4018100008/12.04.2018 emisă de ARL CLUJ în sumă de 6.370.446,74 lei – neachitată;

– factura 4018100189/29.08.2018 emisă de ARL CLUJ în sumă de 2.330.455,23 lei – neachitată;

– servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări suplimentare nefacturate – 42.821,00 lei.

Astfel, suma totală necesară rămasă de achitat este de 14.679.087,45 lei din care:

– sumă restantă – Asocierea Strabag AG – 756.127,70 lei;

– suma restantă  –  ARL CLUJ – 13.880.138,75 lei;

– dirigenție de șantier pentru lucrări suplimentare – 42.821,00 lei.

În data de 22 iunie 2018 activitatea operațională a fost reluată. În data de 06 septembrie 2018 au fost reluate cursele aeriene regulate pe ruta Bucureşti – Baia Mare și retur de către Compania TAROM.

Prevederea din cadrul H.G. nr. 953/2015, potrivit căreia valoarea lucrărilor rămase a fi executate după data de 31.12.2015 urmează să fie suportate din bugetul propriu de către beneficiari, respectiv de către R.A Aeroportul Internațional Maramureș, este de natură să ducă imediat la blocarea activității regiei. Bugetul propriu al regiei nu permite sub nici o formă asigurarea finanțării, iar Consiliul Județean Maramureș, sub autoritatea căruia se află aeroportul, nu poate susține financiar această investiție.

Conform art. 1 si art. 2 din OUG nr. 61/2011, cheltuielile de investiții ale regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, aferente suprafețelor de mișcare aeronave – piste, cai de rulare, etc., aflate in administrarea regiilor aeroportuare se pot finanța și de la bugetul de stat, ca transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale sub autoritatea cărora funcționează regiile autonome aeroportuare.

Conform Deciziei Comisiei din 20 decembrie 2011 nr. 2012/21/UE, privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general, alin. (4) „Pentru ca anumite servicii de interes economic general să fie prestate pe baza unor principii și în condiții care le permit să își îndeplinească atribuțiile, sprijinul financiar din partea statului s-ar putea dovedi necesar pentru a acoperi parțial sau integral costurile specifice ce rezultă din obligațiile de serviciu public.” În acest caz nu s-ar aplica dispozițiile O.U.G. nr. 77/2014, iar notificarea Comisiei Europene cu privire la finanțarea investiției conform serviciului de interes economic general nu este necesară, întrucât aeroportul are un trafic mai mic de    200 000 pasageri/an”.

Proiectul de Hotărâre de Guvern a fost deja publicat pe Internet pe saitul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi va ajunge pe masa Guvernului în şedinţa de miercuri, 7 noiembrie.

One Response

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *