Religie

Asociația “Cardinal Iuliu Hossu”, la prima adunare generală anuală

Sub auspiciile Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, cu binecuvântarea Preasfinţiei Sale Florentin Crihălmeanu, în toamna anului 2018 a fost înfiinţată Asociaţia “Cardinal Iuliu Hossu”. Membrii asociaţiei şi-au propus prin Statut să desfăşoare activităţi de natură culturală, spirituală şi social-caritabilă, pentru promovarea personalităţii Cardinalului Iuliu Hossu şi a valorilor în care ilustrul Ierarh a crezut şi pe care le-a lăsat moştenire scumpilor săi fii sufleteşti. Sâmbătă, 29 decembrie 2018, la iniţiativa preşedintelui asociaţiei, dl. Gelu Hossu, s-a desfăşurat prima Adunare Generală a asociaţilor în sala Consistoriului Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla.

Preasfinţia Sa Florentin a deschis adunarea printr-o rugăciune, rostind apoi câteva cuvinte prin care şi-a exprimat bucuria că în anul omagial dedicat Cardinalului Iuliu Hossu, s-a realizat prima întâlnire oficială a membrilor asociaţiei. De asemenea, a salutat prezenţa la întâlnire a d-lui Iuliu Hossu şi a d-nei Elena Hossu, mulţumind totodată pentru participare membrilor prezenţi.
Conform programului, Consiliul Director şi Adunarea Generală au decis cu unanimitate de voturi primirea în Asociaţie a domnului Iuliu Hossu, strănepot de frate al Cardinalului Iuliu Hossu, în calitate de membru de iure şi în calitate de membru de onoare. Domnia sa, deja membru de facto, fiind unul dintre iniţiatorii şi fondatorii Asociaţiei, a mulţumit pentru încrederea care i-a fost acordată şi s-a declarat profund emoţionat de ceea ce s-a realizat, mai ales în cadrul Eparhiei de Cluj-Gherla, pentru recuperarea şi cinstirea memoriei Cardinalului Iuliu Hossu.

Totodată, la propunerea lui Gelu Hossu, s-a trecut la alegerea preşedintelui de Onoare al Asociaţiei “Cardinal Iuliu Hossu”. Cu unanimitate de voturi, în această funcţie a fost ales Preasfinţia Sa Dr. Florentin Crihălmeanu, continuator pe scaunul episcopal al Eparhiei de Cluj-Gherla al eminentului Arhiereu, Martir şi Mărturisitor pentru credinţă, Episcop Dr. Iuliu Hossu. Preasfinţia Sa s-a declarat onorat de numire, expimându-şi bucuria pentru împlinirea unui vis, cel al existenţei unei Asociaţii dedicate personalităţii Cardinalului Iuliu Hossu şi şi-a exprimat disponibilitatea pentru susţinerea activităţilor programate. A încheiat mulţumind d-lui ing. Gelu Hossu pentru efortul depus pentru înfiinţarea şi funcţionarea Asociaţiei.

În continuare, Gelu Hossu a prezentat un scurt raport de activitate, de la data înfiinţării Asociaţiei, 10 octombrie 2018, până în prezent, amintind de colaborarea cu diferite publicaţii şi reviste de cultură, cum ar fi Steaua, precum şi apariţia unor cărţi editate sub egida Asociaţiei, cu aportul Editurii “Viaţa Creştină”: broşura “Cardinalul Iuliu Hossu, Spirit al Adevărului”, autor Gelu Hossu, reeditarea cărţii “Episcopul Iuliu Hossu – Sfântul Marii Uniri”, autor Valer Hossu, şi volumul “Iuliu Hossu, Centenarul hirotonirii (1917-2017) – Centenarul Unirii (1918-2018)”. În paginile acestui ultim volum sunt prezentate o parte dintre conferinţele susţinute de personalităţi ale vieţii culturale clujene în cadrul simpozioanelor organizate de Episcopia de Cluj-Gherla în anii 2017 şi 2018, printre care se evidenţiază Prof. Dr. Ioan-Aurel Pop, rector al Universităţii “Babeş-Bolyai” şi preşedinte al Academiei Române.

Un alt punct al programului a prevăzut formularea unor propuneri privind realizarea de proiecte culturale pentru anul 2019, prin care lumina credinţei eminentului Arhiereu Iuliu Hossu să pătrundă în societatea contemporană. În urma dezbaterilor, s-a hotărât publicarea unor noi articole în reviste de cultură prestigioase, editarea de noi volume, studii, albume omagiale, organizarea unui simpozion dedicat personalităţii Cardinalului Iuliu Hossu, precum şi demararea unui proiect prin care, în colaborare cu cercetători, literaţi, istorici şi clerici, să se realizeze biografia completă a Cardinalului.

Prof. dr. Ruxandra Cesereanu a propus, iar Adunarea generală a votat în unanimitate, constituirea unui grup de cercetare, deschis în special elevilor şi studenţilor, care să se preocupe de studierea izvoarelor, a documentelor de arhivă din ţară şi străinătate, precum şi a altor surse care pot contribui la realizarea biografiei Cardinalului Iuliu Hossu.

Lucrările au fost închise odată cu rugăciunea Preasfinţiei Sale Florentin, care a binecuvântat rezoluţiile Adunării Generale a Asociaţiei “Cardinal Iuliu Hossu”.

În partea a doua a programului, membrilor Asociaţiei le-a fost oferită ocazia de a urmări, în premieră, o înregistrare rară cu Cardinalul Iuliu Hossu, pusă la dispoziţie de Societatea Română de Radiodifuziune, prin grija doamnelor Silvia Iliescu şi Carmen Ionescu şi procesată de dl. Gelu Hossu, mai exact un interviu realizat de către Pr. Mircea Todericiu din Statele Unite, în ultima perioadă a vieţii Cardinalului Iuliu Hossu (anii 1968-1969), în timp ce se afla cu domiciliul obligatoriu la mănăstirea ortodoxă Căldăruşani. A fost un moment impresionant, emoţionant, o întâlnire directă, peste timp, cu Cardinalul. Oferind acest interviu, Cardinalul Iuliu Hossu era conştient că se adresează generaţiilor viitoare şi că împărtăşeşte credinţa sa de neclintit, aşezată la temelia Bisericii Greco-Catolice, amintind că Biserica pe care o slujeşte a înălţat-o Domnul Isus Hristos, prin Jertfa Crucii, pe piatra de temelie a Sf. Apostol Petru, Biserică pe care, cu adevărat, “porţile iadului nu o vor birui” (Mt 16,18).

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *