Actualitate

EXAMENE – Rezultatele la evaluarea nationala vor fi afisate in 29 iunie

Cei peste 160.000 de elevi care au participat la evaluarea nationala pot afla rezultatele vineri, potrivit calendarului de desfasurare a examenului aprobat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (MECTS). Tot vineri, in intervalul orar 14,00-18,00 pot fi depuse contestatiile, care vor fi solutionate in zilele de 30 iunie si 1 iulie. Afisarea rezultatelor finale va avea loc in data de 2 iulie.

Metodologia in vigoare prevede ca evaluarea lucrarilor este facuta de doi profesori din unitatea respectiva de invatamant, de regula unitate scolara cu personalitate juridica. In cazul in care nu exista cate doi profesori la disciplinele la care se sustine evaluarea nationala, va fi solicitat un cadru didactic din cea mai apropiata unitate de invatamant.

Evaluarea lucrarilor se face cu respectarea stricta a baremului unic de evaluare si de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordandu-se 90 de puncte pentru raspunsurile corecte si complete si 10 puncte din oficiu. Dupa evaluare, fiecare profesor stabileste nota prin impartirea la 10 a punctajului obtinut de elev, fara rotunjire si o trece pe lucrare.

In cazul in care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculeaza si se trece pe lucrare nota finala, calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Aceasta nota este cea care se va lua in calcul pentru media de admitere in clasa a IX-a.

Sursa: Agerpres