Comunicate de presa

SPRIJIN – Ajutoare pentru incalzirea locuintei

Actele necesare care se anexeaza la cererea de incalzire cu gaze naturale, energie electrica, lemne:

• factura de gaz (incalzirea cu gaze naturale) ;factura de curent electric (incalzirea cu curent electric);

• actul de identitate al titularului de cerere (si/sau al titularului de contract de gaz, curent electric) si al celorlalti membrii din familie, in copie xerox;

• ACORDUL PROPRIETARULUI (IMPUTERNICIRE SCRISA) IN CAZUL: contractului de inchiriere, comodat, concesiune

• dovezi de venituri nete din luna anterioara depunerii cererii: adeverinte de salariu net, cupoane pensie, alocatii copii, somaj, indemnizatii,pensia alimentara etc.(nu se iau in considerare „Banii de liceu” si bursele sociale).

• Talonul masinii/certificat de inmatriculare pentru masina/masinile detinute de membrii familiei;

• Pentru elevi, studenti, nepoti din alte localitati/adrese: dovezi privind componenta familiei (livret de familie) si a veniturilor, pentru a se stabili venitul corespunzator elevului/nepotului.
• dupa caz, orice alte acte doveditoare privind domiciliul, venitul, bunurile, depozite bancare sau componenta familiei;

 

Locatie

Adresa

Program zilnic

1

Serviciul Public “Asistenta Sociala”

Str. Dacia nr. 1

8-14

2

Centrul “Rivulus Pueris”

Str. Ion Slavici nr.1B

8-14

3

Azil de Noapte

Str. V. Alecsandri nr. 70 B

8-14

LISTA  BUNURILOR CE POT DUCE LA EXCLUDEREA ACORDĂRII UNOR DREPTURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

 

 

Bunuri mobile*

1

Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

 

Depozite bancare

   1        

Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

Terenuri/crecătorii animale şi/sau păsări

   1        

Suprafeţe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

AJUTOARE  ÎNCĂLZIRE  ENERGIE ELECTRICĂ

     Noiembrie 2015 – Martie  2016

TREPTE  DE  VENITURI

AJUTOR LUNAR

      0  –   155  

240

  155  –   210  

216

  210  –   260  

192

  260  –   310  

168

  310  –   355  

144

  355  –   425  

120

  425  –   480  

96

  480  –   540  

72

  540  –   615  

48

AJUTOARE  ÎNCĂLZIRE  GAZE NATURALE

     Noiembrie 2015 – Martie  2016

 

 

TREPTE  DE  VENITURI

AJUTOR LUNAR

 

 

      0  –   155  

262

 

  155  –   210  

190

 

  210  –   260  

150

 

  260  –   310  

120

 

  310  –   355  

90

 

  355  –   425  

70

 

  425  –   480  

45

 

  480  –   540  

35

 

  540  –   615  

20

 

AJUTOARE  ÎNCĂLZIRE  LEMNE

     Noiembrie 2015 – Martie  2016

 

 

TREPTE  DE  VENITURI

AJUTOR LUNAR

 

 

   0  –   155  

54

 

  155  –   210  

48

 

  210  –   260  

44

 

  260  –   310  

39

 

  310  –   355  

34

 

Sursa: SPAS Baia Mare