Actualitate

SGA Maramureş evaluează urmările incidentului de la Iazul Bozânta

Ca urmare a incidentului din data de 17.10.2017 când au fost constatate debite ridicate pe una din sondele inverse ale sistemului de evacuare a apelor limpezite cantonate pe suprafața Iazului Bozânta deținut de CNMPN Remin Baia Mare și formarea unui con de surpare în proximitatea acesteia, având ca efect descărcarea în emisar, râul Lăpuș, a unor volume de apă în amestec cu steril de flotație, regimul de monitoring impus de ABA Someș Tisa pentru astfel de situații, a constat în:

stabilirea unor secțiuni relevante de monitorizare suplimentare față de cele existente prin Sistemul Integrat de Monitoring și anume 2 pe râul Lăpuș și 5 pe râul Someș, instituite de la debutul incidentului și menținute pe întreg parcursul acestuia și a unui program de prelevări a probelor de apă pentru stabilirea mărimii impactului, precum și a dispersiei poluanților;

monitorizarea calitativă a apelor evacuate de pe iazul Bozânta pentru parametrii specifici, cu o frecvență mărită în corelare cu evoluția incidentului;

verificări în teren, prin reprezentanți ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș, pentru evaluarea situației și stabilirea unor măsuri imediate de intervenție pentru limitarea efectelor incidentului;

De la începerea evacuării în data de 17.10.2017 până în jurul orei 16.00 s-a evacuat doar apă decantată (limpezită) de pe iaz, fără aport de steril apoi prin apariția conului de surpare s-a realizat și antrenarea sterilului până în jurul orei 23.00.

Au fost realizate măsurile imediate de repunere în funcțiune a vanei de pe evacuarea sondei inverse cu rol de control asupra evacuării de către REMIN Baia Mare, constând în principal din următoarele faze de lucru: demontare vană ( Dn=800 mm), repararea acesteia, remontare și efectuare probe funcționalitate (închideri/deschideri) iar la momentul actual acțiunile sunt finalizate, vana fiind în stare de funcționare.

Conform datelor rezultate din determinările efectuate pe probele de apă prelevate în cadrul monitoringul suplimentar instituit, incidentul a avut un impact local și momentan pe râul Lăpuș, parametrii calitativi pentru care s-au înregistrat valori ce exced valorile uzuale clasei poluanților specifici, a căror concentrații s-au diminuat pe măsura descreșterii în intensitate a incidentului.

Pentru râul Someș starea de calitate a acestuia nu a suferit modificări în nici una dintre secțiunile de monitoring și în niciuna dintre campaniile de prelevări.

Incidentul nu a provocat mortalitate piscicolă în condițiile în care inventarierile piscicole din ultimii ani (2014-2017), efectuate în secțiunile de monitorizare a calități din zona proximă de impact, atât pe râul Lăpuș (Bușag) cât și pe râul Someș (Cicârlău), au indicat prezența unei populații diverse, specifică zonei ciprinicole în ambele cursuri de apă.

Programul de monitoring a inclus și analize efectuate parametrului ‘cianuri totale’ pentru care determinările nu au pus în evidență cantități relevante, justificat de faptul că procesul de extracție și prelucrare a metalelor neferoaselor desfășurat anterior, ce a generat sterilul de flotație depozitat pe iazul Bozânta, s-a desfășurat pe baza flotației selective (separare) în cadrul acestuia, cianura de sodium fiind utilizată ca depresant (reglare pH) și nu ca element de bază în extracție.

Pe râul Lăpuș, aval de zona de impact a incidentului precum și pe râul Someș, nu există surse de alimentare cu apă în scop potabil, conform evidențelor Sistemului Integrat de Monitoring al Administrației Bazinale de Apa Someș Tisa.

Este în curs de evaluare situația generată de incident și evoluția acesteia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *