Comunicate de presa

RECRUTARI – Jandarmeria cauta tineri interesati sa studieze in institutiile militare

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Maramures recruteaza candidati, pentru concursul de admitere, organizat de institutiile militare de invatamant ale Ministerului Administratiei si Internelor si ale Ministerului Apararii Nationale.

O F I T E R I
1. ACADEMIA DE POLITIE „AL.I.CUZA” BUCURESTI,
SPECIALITATEA ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA
• 40 locuri pentru barbati ;
• 3 locuri pentru femei ;
• 1 loc pentru cetateni de etnie rroma;
• 1 loc pentru cetateni de etnie maghiara;
2. ACADEMIA FORTELOR TERESTRE „N. BALCESCU” SIBIU
Stiinte militare si informatii „Management economico-financiar”
• 2 locuri ;
3. ACADEMIA TEHNICA MILITARA :
• Facultatea de mecatronica si sisteme integrate de armament
• 2 locuri – specializarea constructii si fortificatii ;
• Facultatea de sisteme electronice si informatice militare:
• 2 locuri – specializarea Inginerie electronica si telecomunicatii – transmisiuni;

S U B O F I T E R I

SCOALA MILITARA DE SUBOFITERI JANDARMI „GRIGORE ALEXANDRU GHICA” DRAGASANI
• 45 de locuri pentru barbati ;
• 6 locuri pentru barbati S.P.P. ;
• 5 locuri pentru femei.
SCOALA MILITARA DE SUBOFITERI JANDARMI FALTICENI
• 45 de locuri pentru barbati ;
• 5 locuri pentru femei.

CERERILE DE INSCRIERE pentru concursul de admitere pentru invatamantul superior, vor fi primite pana la data de 22 iunie 2012, iar pentru scolile postliceale, pana la data de 10 august 2012.

DOSARELE DE CONCURS pentru concursul de admitere pentru invatamantul superior, vor fi primite pana la data de 25 iunie 2012, iar pentru scolile postliceale, pana la data de 25 iulie 2012.

Relatii suplimentare se pot obtine de pe site-urile institutiilor de invatamant si la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Maramures, Baia Mare, b-dul Unirii nr. 34, sau telefon 0262/277779, interior 24557 /24535

CONTINUTUL DOSARULUI DE CANDIDAT:
pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de management resurse umane un dosar plic care va cuprinde urmatoarele documente:
• Cererea de inscriere ;
• Declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptare a conditiilor de recrutare;
• C.V.;
• Diploma de bacalaureat (copie legalizata) pentru absolventii din seriile anterioare sau adeverinta in original care atesta absolvirea liceului cu diploma de bacalaureat pentru candidatii care au absolvit in anul 2011;
• Foaia matricola (copie legalizata);
• Fisa medicala in original (completata si incheiata);
• Certificat de nastere (copie legalizata);
• Copii ale: actului de identitate (C.I. / B.I.), livretului militar, carnetului de munca al candidatului, certificatului de casatorie, certificatului de nastere pentru sot / sotie si fiecare copil;
• Autobiografia;
• Tabelul nominal cu rudele candidatului
• Certificatul de cazier judiciar pentru candidat;
• Caracterizarea de la ultimul loc de munca/unitate militara/scoala (va cuprinde obligatoriu media generala la purtare, calculata pentru cei patru ani de studii liceale);
• Trei fotografii color 3/4 cm;
• Doua fotografii color 9/12 cm.

PRINCIPALELE CRITERII DE SELECTIONARE :
• sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;
• sa cunoasca limba romana scris si vorbit;
• sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat;
• sa nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare dintr-o institutie de invatamant;
• sa aiba varsta de pana la 27 de ani impliniti in anul 2012;
• sa aiba capacitate deplina de exercitiu; -sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media generala de minimum 8,00 (opt);
• sa fie declarati apt medical, fizic si psihic;
• sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;
• sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni;
• sa aiba inaltimea de minimum 1,70 m barbatii si 1,65 m femeile.
Sursa: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Maramures