Anunturi - Informatii Utile

Proiect: Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 10

Titlul proiectului: Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 10 Numele beneficiarului: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Baia Mare


Obiectiv general: Reabilitarea termică a Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 10 din municipiul Baia Mare reprezintă eficientizarea consumului de energie a clădirii grădiniţei și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; gestionarea inteligentă a energiei şi utilizarea surselor regenerabile de energie.

– lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii (parte opacă și vitrată)
– lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
– lucrări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat în clădire
Obiectiv specific 1: Creșterea eficienței energetice (implicit îmbunătățirea încadrării energetice) a unității de învățământ prin anveloparea termică a acesteia, modernizarea instalației de iluminat și a celei de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă. Promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă, mai curate, cu emisii reduse de carbon și eficiente din punct de vedere comercial prin realizarea lucrărilor și dotărilor specifice proiectate.
Îmbunătățirea condițiilor de confort de termic și igienă în interiorul instituției de învățământ;
 Reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice ale clădirii reabilitate termic;
 Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum.

Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanțarea nerambursabilă): 1.368.828,32 lei inclusiv TVA ,din care finanțare nerambursabilă: 1.253.712,42 lei.

Data începerii şi finalizării proiectului: 27.09.2018 – 30.10.2020.

Codul MySMIS: 118323

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *