Actualitate Invatamant

Îngrijorător! Un studiu realizat de Asociația Elevilor din Maramureș arată că elevii nu își cunosc drepturile

În semestrul întâi al anului școlar 2018-2019, Asociația Elevilor din Maramureș a realizat un studiu la nivelul județului Maramureș pentru a evalua nivelul de respectare a drepturilor elevilor în anul școlar anterior.

La acest studiu au contribuit 215 respondenți cu vârste cuprinse între 14 și 20 de ani, din 77 de localități, care studiază în 31 de licee și colegii. Rezultatele obținute în urma răspunsurilor primite ne-au ajutat să realizăm un “barometru” al respectării drepturilor elevilor.

Drepturile și îndatoririle elevilor înmatriculați în unitățile de învățământ de stat, particular sau confesional din România sunt reglementate printr-un act normativ numit „Statutul Elevului”, care a fost aprobat în anul 2016 prin Ordinul de Ministru nr. 4742.

Datoria de a informa elevii în legătură cu drepturile și îndatoririle lor revine în primul rând profesorului diriginte la începutul fiecărui an școlar, conform Art. 76 din Regulamentul de Ordine și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar. Deși 70% dintre participanții la studiu au auzit despre existența Statutului Elevului, 60% dintre aceștia nu au avut parte de prezentarea unei sinteze ale acestui act în toamna anului 2018. Mai mult, peste 60% dintre beneficiari susțin că în timpul orelor de dirigenție nu au abordat tematici legate de încălcarea drepturilor elevilor și tot același procent au spus că în liceul lor drepturile le sunt parțial sau deloc respectate.

În lipsa informării din partea profesorului diriginte, elevii au spus că apelează la surse de informare alternative, precum: internetul, secretariatul, avizierul școlii, biblioteca liceului sau Asociația și
Consiliul Elevilor Maramureș, însă 45% din elevi au afirmat că în unitatea lor de învățământ nu există posibilitatea de informare.

Printre practicile nelegale se numără discriminarea, încălcarea dreptului la libertate de exprimare, solicitarea fondului școlii, sancționarea incorectă, deposedarea de bunurile proprii sau imposibilitatea de a alege materiile opționale de studiu și de a oferi feedback semestrial, după cum urmează:

53% dintre elevi au fost supuși sau au cunoștință de cazuri în care colegii lor au fost supuși discriminării de către profesori, personalul școlii sau alți elevi;
48% au spus că mediul lor școlar nu sprijină libertatea de exprimare;
67% au afirmat că le-au fost solicitate sume de bani de către unitatea de învățământ;
62% au fost consemnați sau au cunoștință de cazuri în care colegii lor au fost consemnați drept absenți în catalog, deși erau prezenți în clasă;
60% spun că există cazuri de sancționare colectivă, pentru o faptă individuală;
57% cunosc cazuri sau au fost mustrați în fața clasei;
68% au cunoștință sau au fost deposedați de bunuri personale, de către un profesor/reprezentant al unității;
68% nu și-au putut exprima în mod liber opțiunea cu privire la materiile de studiu opționale pe care doresc să le studieze;
85% nu au putut oferi feedback anonim la finalul semestrului.

Deși învățământul maramureșean nu se află încă într-o formă ideală, în urma realizării studiului se observă totuși că situația se îndreaptă spre mai bine:

70% dintre elevi consideră evaluarea la clasă obiectivă;
72% au spus că primesc rezultatele evaluărilor scrise în cel mult 15 zile lucrătoare;
85% au afirmat că în liceul lor au avut loc alegeri democratice pentru alegerea elevilor reprezentanți;
88% au răspuns că nu le-a fost refuzat accesul în școală pe motivul ținutei sau lipsei unui element de identificare;
85% au susținut că repartizarea în clase se face în mod nediscriminatoriu;
83% au spus că în unitatea lor nu există sancțiuni care obligă elevii la muncă în folosul școlii;
80% au fost informați cu privire la notele obținute, înainte ca acestea să fie trecute în catalog.

Cu toate că acest studiu a fost finalizat, Asociația Elevilor din Maramureș va derula o analiză atentă a situației din fiecare unitate de învățământ și va trimite un raport al rezultatelor obținute, pentru a sesiza problemele identificate în vederea soluționării lor. Mai mult, vom continua să venim în ajutorul fiecărui elev care este supus unei nedreptăți, prin mijloacele pe care le avem la dispoziție, inclusiv cele legislative.

În acest sens, reprezentanţii asociaţiei îi încurajează pe toți elevii să îi contacteze pentru a le comunica problemele pe care le întâmpină și pentru a beneficia de consultarea și sprijinul lor, la adresa de e-mail [email protected] sau la numărul de telefon 0758976157.

2 Responses

  1. Obligațiile si le cunosc? Trebuie sa afle ca au și obligații. Așteptăm ca cineva sa facă ceva pentru noi din simplu motiv ca avem drepturi.

  2. Sărmanii! Nu-și cunosc drepturile! Ar trebui să-și cunoască mai întâi obligațiile (oricum, inconsistente)!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *