Actualitate

Dispoziție privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă extraordinară

„Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) şi (3) şi ale art. 106, coroborate cu prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Președintele Consiliului Judeţean Maramureș emite prezenta 

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Maramureş în şedință extraordinară, pentru data de 12 martie 2019, ora 1200, în Sala de ședințe „Bogdan Vodă” din Palatul Administrativ al Județului Maramureș având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind privind utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului, rezultat la încheierea exercitiului bugetar pe anul 2018;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Construire sală senzorială”, în cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus;
 3. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii și stabilirea destinației pentru un imobil din  domeniul public al județului Maramureş;
 4. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Maramureș 207/2018 privind aprobarea promovării pentru finanțare a proiectului „MaraStrategy” în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă;
 5. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Maramureș la evenimentul „Celebrarea Zilei Europei în Luxemburg”;
 6. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Maramureș la evenimentul „Celebrarea Zilei Europei la Poarta maramureșeană de la Viena”;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii  la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții la Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”.

Art.2.  Prezenta dispoziție se publică pe site-ul Consiliului Județean Maramureș şi se comunică la:

 • Instituția Prefectului – Județul Maramureș;
 • Direcția Juridică şi Administrație Publică;
 • Mass-media judeţeană.„

PREŞEDINTE

Gabriel Valer Zetea

                                                                                                           Avizat pentru legalitate,

                                                                                                       SECRETAR AL JUDEŢULUI

                                                                                                                  Aurica Todoran

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *