Administratie

BAIA SPRIE – Consiliul Local, reunit pentru ultima oară anul acesta

Ultima ședință de Consiliu Local al orașului Baia Sprie va avea loc marți, 19 decembrie. Consilierii se reunesc în Sala de ședințe a Consiliului local Baia Sprie, P-ța Libertății nr. 4, de la ora 14:00. Pe ordinea de zi se află peste 15 puncte.

Ordinea de zi completă:

1. Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul local Baia Sprie a Dispoziției nr. 1074/06.12.2017, emisă de Primarul orașului Baia Sprie, privind majorarea bugetului local al orașului Baia Sprie pe anul 2017 cu sume defalcate din TVA, prin repartizarea în trimestrul IV 2017 a sumei de 345 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor salariale și pentru finanțarea hotărârilor judecătorești în unitățile de învățământ preuniversitar de stat;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Baia Sprie pe anul 2017;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018 ale orașului Baia Sprie;

4. Proiect de hotărâre privind identificarea imobilelor constând în teren – 5 tronsoane de drum, în suprafață totală de 2301 mp, situate în orașul Baia Sprie, care compun ”Construcție și reabilitare 3,9 km drum alternativ pe malul drept al râului Săsar, între DC 5 și pod str. Viilor”, care afectează străzile Viilor Rîului, Arinului și Ignișului, precum și înscrierea lor în cartea funciară;

5. Proiect de hotărâre privind parcelarea terenului în suprafață de 806 mp, situat în Baia Sprie, Aleea Minerilor, nr. 30, identificat prin CF 470 Baia Sprie, nr. topo 80/4, precum și atestarea la domeniul privat al orașului Baia Sprie a suprafeței de 11 mp în vederea concesionării;

6. Proiect de hotărâre privind parcelarea terenului în suprafață totală de 7015 mp, situat în Tăuții de Sus, str. Arinului, înscris în CF 50376 Baia Sprie, nr. topo 447/2/2/2, precum și atestarea la domeniul privat al orașului Baia Sprie a suprafeței de 425 mp;

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 25/28.02.2012 privind aprobarea parcelării unui teren proprietate privată a orașului Baia Sprie, înscris în CF 401 Baia Sprie, nr. topo 2192/8-b/6/6/2/2 în numere topo noi, vânzării prin licitație publică a suprafeței de 300 mp, identificat prin CF 401 Baia Sprie, nr. topo 2192-8-b/6/6/2/2/1, precum și a prețului de pornire a licitației;

8. Proiect de hotărâre privind identificarea imobilelor constând în teren în suprafață totală de 8049 mp, din care, 3346 mp, nr. topo 1196 și 1451, fără CF, str. Nicolae Iorga, 1844 mp, nr. topo 1844, fără CF, str. Minerilor și 2859 mp, nr. topo 1844, fără CF, str. Dealul Minei și înscrierea acestor suprafețe în cartea funciară în favoarea orașului Baia Sprie, domeniul public al orașului;

9. Proiect de hotărâre privind identificarea terenului în suprafață de 1107 mp, situat în Baia Sprie, fără date de CF;

10. Proiect de hotărâre privind identificarea imobilului constând în teren, în suprafață totală de 5402 mp, aferent străzii Olarilor, situat în Baia Sprie, str. Olarilor și înscrierea în cartea funciară a acestei suprafețe;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al orașului Baia Sprie”;

12. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare post-mortem al orașului Baia Sprie” eroului sublocotenent post-mortem Horia Daniel;

13. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 30/27.02.2017 a Consiliului Local Baia Sprie, privind desemnarea consilierilor locali în comisia privind concesionarea, închirierea sau vânzarea bunurilor aparținând domeniului public sau privat al orașului Baia Sprie;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului mediu lunar al cheltuielilor de întreținere pentru un asistat îngrijit în Căminul pentru persoane vârstnice Baia Sprie, pentru anul 2018;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării actelor statutare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Baia Mare”

16. Diverse:

a) Adresa nr. 783/27.11.2017 a Clubului Sportiv Școlar Baia Sprie prin care solicită sprijin pentru finalizarea proiectului de reabilitare a ”Cabanei schiorilor”, obiectiv situat în Baia Sprie, str. George Coșbuc, nr. 199C;

b) Raportul de monitorizare la fața locului efectuat în luna noiembrie 2017 a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare 2017, întocmit de Asociația de dezvoltare intercomunitară ADI Maramureș;

c) Adresa nr. 60587/06.12.2017 a Ministerului Economiei, ca răspuns la adresa nr. 7239/16.10.2017 a Primăriei Baia Sprie, referitor la stadiul lucrărilor de închidere și ecologizare a minelor de pe raza orașului Baia Sprie;

d) Adresa nr. 1659/04.12.2017 a Școlii Gimnaziale ”Ioan Slavici” Tăuții de Sus, privind sumele necesare pentru plata cheltuielilor cu naveta personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna noiembrie 2017;

e) Solicitarea înregistrată sub nr. 8769/07.12.2017 a unui grup de cetățeni din Tăuții de Sus, str. Viilor, prin care solicită cuprinderea în bugetul local pe 2018 a lucrărilor de regularizare a Văii Gordanului;

f) Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ”Parcul Eroului Horia Daniel” parcului situat în centrul istori al orașului Baia Sprie.

A.B.

Foto: Graiul.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *